11.05.2023 Ναι απο το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο για την από κοινού επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Nea2day.comΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ναι για την από κοινού επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα μπροστά! Το SD ήταν το μόνο σουηδικό κόμμα που ψήφισε όχι.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο διεθνώς και ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, τον τερματισμό της, αλλά και της επιβολής αυστηρών ποινών στους δράστες. Η σύμβαση επικυρώθηκε από την ΕΕ στις 11.05.2023 και 34 κράτη μέλη (στο σύνολο 47) ψήφισαν ναι.

Το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών.