Γραφείο πράσινης επιτάχυνσης δημιουργεί η Σουηδική Κυβέρνηση.

Nea2day.comΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στον σουηδικό τύπο αλλά και με μια ανακοίνωση στην σελίδα του Σουηδού Πρωθυπουργού στο Χ, η σουηδική κυβέρνηση πρόκειται να δημιουργήσει ένα γραφείο πράσινης επιτάχυνσης, το οποίο θα αναλάβουν δύο συντονιστές της βιομηχανίας. Στόχος του Γραφείου πράσινης επιτάχυνσης μεταξύ άλλων είναι να αυξήσει τον ρυθμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Σουηδίας, και να διευκολύνει τις επιχειρηματικές επενδύσεις έτσι ώστε η Σουηδία να γίνει πιο πράσινη και πλουσιότερη.

Οι δύο συντονιστές του γραφείου, είναι η Kristina Alvendal, πρώην δήμαρχος της Στοκχόλμης (υπεύθυνη στον τομέα Πολεοδομίας και Ακινήτων για το Μετριοπαθές Κόμμα (Μ)) και ο Niklas Nordström, πρώην δημοτικός σύμβουλος του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών (S) στην περιοχή Luleå. Οι τίτλοι τους θα είναι «συντονιστές της βιομηχανίας» και η ανάθεση της διεύθυνσης του γραφείου, ισχύει μέχρι και το 2026.

Οι εργασίες θα προωθήσουν τον συντονισμό μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Μέσω του γραφείου, το κράτος θα γίνει πιο ενεργό και θα επιταχύνει την πράσινη βιομηχανική μετάβαση.

«Βλέπουμε μια αχτίδα φωτός στη σουηδική οικονομία και αναμένουμε σύντομα να εισέλθουμε σε μια νέα φάση ανάπτυξης της σουηδικής οικονομικής πολιτικής. Μεγάλο μέρος αυτού θα αφορά την πράσινη μετάβαση. Καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν καλές συνθήκες για επενδύσεις στην πράσινη βιομηχανική μετάβαση στη Σουηδία», είπε ο πρωθυπουργός.

“Η κυβέρνηση δημιουργεί τώρα ένα γραφείο πράσινης επιτάχυνσης με δύο συντονιστές της βιομηχανίας που θα αυξήσουν το ρυθμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Σουηδίας για να διευκολύνουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις που κάνουν τη Σουηδία πιο πράσινη και πλουσιότερη”, λέει η υπουργός Ενέργειας και Επιχειρήσεων Ebba Busch.

«Για να αυξηθεί ο ρυθμός της μετάβασης, η Σουηδία πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και καλύτερη στην προσέλκυση πράσινων εταιρειών και επενδύσεων. Οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και άλλα σημεία συμφόρησης σημαίνουν ότι η Σουηδία μπορεί να μείνει πίσω εάν δεν δράσουμε τώρα. Το κράτος πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη στην πράσινη μετάβαση και, ως εκ τούτου, η κυβέρνηση δημιουργεί ένα γραφείο επιτάχυνσης για ταχύτερη μετάβαση», δήλωσε ο υπουργός Απασχόλησης Johan Pehrson.

Το Γραφείο Πράσινης Επιτάχυνσης, θα αποτελέσει σαφές σημείο εισόδου για την πράσινη βιομηχανία, τους επενδυτές και τις τοπικές αρχές και θα εργαστεί ενεργά για την προώθηση του αυξημένου συντονισμού μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στον αστικό μετασχηματισμό.

Το γραφείο πράσινης επιτάχυνσης, μεταξύ άλλων, θα:

  • Αναπτύξει λύσεις που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής μετάβασης και θα δρομολογήσει μέτρα πρόληψης κινδύνου πριν προκύψουν τέτοια προβλήματα.
  • Aναλύσει τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ευρωπαικής ένωσης, με στόχο την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της βιομηχανίας και, όπου απαιτείται, να προτείνει μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων κεφαλαίων, σε ευνοϊκότερο επενδυτικό περιβάλλον και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Στόχος της κυβέρνησης είναι το επενδυτικό κλίμα τόσο για τις σουηδικές όσο και για τις ξένες εταιρείες σε όλη να είναι ελκυστικό και ανταγωνιστικό, σε ολόκληρη την Σουηδία. Η στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών, οι αποτελεσματικότερες διαδικασίες αδειοδότησης και η καλύτερη πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια ανάπτυξης συμβάλλουν στη δημιουργία καλών συνθηκών για την ανάπτυξη των εταιρειών στη Σουηδία. Μακροπρόθεσμα, συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Με πληροφορίες από Σουηδικά μέσα ενημέρωσης όπως για παράδειγμα Expressen, TT, Aftonbladet, SVT News, Omni κλπ, Νορβηγικά, Δανέζικα μέσα ενημέρωσης, Ελληνικό και Διεθνή τύπο.