Η Nordnet πωλεί χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων ύψους 3,8 δισ. SEK στην Ikano Bank.

Nea2day.comΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η Nordnet επιβεβαίωσε επίσημα ότι έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων της, στην Ikano Bank. Αυτή η συμφωνία συνοδεύεται από μια τιμή που αντιπροσωπεύει για παράδειγμα, ένα ασφάλιστρο σε σύγκριση με τον όγκο δανεισμού. Η πώληση, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024, αποτελεί μέρος της στρατηγικής αναθεώρησης των δραστηριοτήτων των καταναλωτικών δανείων της Nordnet. Αυτό αναφέρεται σε δελτίο τύπου.

https://mb.cision.com/Main/116/3964735/2746700.pdf

Ήδη απο τον Οκτώβριο του 2023, η Nordnet ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει το επιχειρησιακό κομμάτι των καταναλωτικών δανείων, και μέσα σε αυτό ήταν και η ιδέα μιας πιθανής πώλησης. Με την σύναψη συμφωνίας με την Ikano Bank είναι σαφές πως η δεύτερη θα γίνει ο νέος ιδιοκτήτης ενός δανειακού χαρτοφυλακίου που ανερχόταν σε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια SEK σε όγκο δανεισμού στα τέλη Μαρτίου 2024 και εξυπηρετεί περίπου 26.000 πελάτες.

Η συμφωνία έχει ήδη σταλεί πρός έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, της Σουηδικής Αρχής Ανταγωνισμού και της Σουηδικής Επιθεώρησης Στρατηγικών Προϊόντων. Η προσδοκία είναι ότι όλες οι εγκρίσεις θα τεθούν σε ισχύ εντός έξι μηνών, με τελική τιμή αγοράς που θα καθοριστεί με βάση τις συνθήκες την ημέρα κλεισίματος. Εάν η καταληκτική ημερομηνία ήταν για παράδειγμα, η 31η Μαρτίου 2024, η τιμή αγοράς θα ανερχόταν περίπου στο 101,5% του όγκου των δανείων.

Από οικονομική άποψη, η συμφωνία αυτή, αναμένεται να έχει ελαφρώς θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση λογαριασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nordnet. Μόνο που απο την κατάσταση αυτή θα εξαιρεθούν άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με την συμφωνία. Παρόλα αυτά η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση της Nordnet θα μειωθεί κατά περίπου 350 εκατ. SEK ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής.

Ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Nordnet, επισημαίνουν, με δημοσιεύματα στο σουηδικό τύπο, πως αυτή η συμφωνία είναι στρατηγικά σωστή. Τονίζουν χαρακτηριστικά πως τα προσωπικά δάνεια αποτελούν όλο και μικρότερο μέρος της Nordnet, και το προϊόν δεν έχει αρκετά ισχυρή σύνδεση με τις άλλες δραστηριότητες. Μέσω αυτής της συμφωνίας θα απελευθερωθούν κεφάλαια και θα υπάρξει η ευκαιρία για την Nordnet, να συνεχίσει την πορεία της στον τομέα των αποταμιεύεσων και των επενδύσεων στο μέλλον.