Το σουηδικό κόμμα των Φιλελεύθερων, παρουσίασε ένα νέο σχέδιο δράσης «Δημιουργία νέας πυρηνικής ενέργειας».

Nea2day.comΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

Published 9 Ιανουαρίου 2022

Οι βουλευτές του κόμματος των Φιλελευθέρων Nyamko Sabuni και Arman Temiouri, παρουσίασαν ένα νέο σχέδιο δράσης για την δυνατότητα επέκτασης της πυρηνικής ενέργειας σε ολόκληρη την Σουηδία.

Χαρακτηριστικά οι δύο βουλευτές επεσήμαναν πως  «Για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος, όταν και η βιομηχανία, τα νοικοκυριά και ο στόλος των οχημάτων πρόκειται να ηλεκτροδοτηθούν, χρειάζεται περισσότερη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια». Με αυτό τον τρόπο επικρίνονυ την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης σε πολλά σημεία.

Το κείμενο παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με 13 προτάσεις για, μεταξύ άλλων, μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, καλύτερη χρήση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα ταχείας επέκτασης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Alex Zioga

*all rights reserved