Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλμης

Nea2day.comΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε τη δημιουργία ενός νέου τμήματος που θα λειτουργήσει απο τη νέα σχολική χρονιά στο Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλμης. Πρόκειται για το τμήμα «Μιλώ Ελληνικά» που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 με 11 ετών που θέλουν να δουλέψουν κατά κύριο λόγο τον προφορικό λόγο στα Ελληνικά, αλλά και να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον γραπτό λόγο.

Κύριος στόχος των μαθημάτων θα είναι να βοηθήσουν το μαθητή να αποκτήσει ή να βελτιώσει τις επικοινωνιακες τους δεξιότητες, να έχει τη δυνατότητα να συναστραφεί με άλλα άτομα, να μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες και να κατανοεί όσο το δυνατόν καλύτερα την κουλτούρα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Στο τμήμα αυτό μπορούν να γραφτούν νέοι μαθητές αλλά και υπάρχοντες μαθητές του σχολείου που θεωρούν ότι οι παραπάνω στόχοι ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Σάββατο στο Sjölins gymnasium, 09.30-12.30.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να τρέξει και ένα αντίστοιχο διαδικτυακό τμήμα «Μιλώ Ελληνικά» αν υπάρχει ζήτηση και αν μαζευτεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών.ΟΙ εγγραφές ξεκίνησαν στην ιστοσελίδα του σχολείου!