20 Φεβρουαρίου 1913

Nea2day.comEDITORIAL, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ο Ελληνικός Στρατός σφίγγει τον κλοιό του γύρω από τα Ιωάννινα. Το βράδυ οι Τούρκοι ζητούν συνθηκολόγηση. Με το πρώτο φως της ημέρας, το 2ο τμήμα Στρατιάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση με μεγάλη σφοδρότητα, και το 1ο Σύνταγμα Ευζώνων, κατόρθωσε να φθάσει στις παρυφές των Ιωαννίνων, στον Άγιο Ιωάννη, φροντίζοντας να καταστρέψει την επικοινωνία τής πόλης με τα οχυρά του Μπιζανίου.

Την νύχτα τής ιδίας ημέρας, ο διοικητής τού τουρκικού στρατού, Εσσάτ πασσάς, αφού προηγουμένως εζήτησε την μεσολάβηση τού μητροπολίτου Ιωαννίνων Γερβασίου, αποστέλλει αξιωματικούς του, εις το εν Εμίν-Αγά, Ελληνικόν Στρατηγείον, διά να διαπραγματευθεί την παράδοσιν τής πόλεως.

Διά τής υπογραφείσης συμφωνίας, χίλιοι Τούρκοι αξιωματικοί, τριανταδύο χιλιάδες άνδρες και εκατόν οκτώ πυροβόλα, θα παραδοθούν στους Έλληνες άνευ όρων.

Στο Μπιζάνι, οι Τούρκοι που μόλις έχουν λάβει την διαταγή συνθηκολόγησης, υψώνουν αμέσως λευκή σημαία και παραδίδονται.