Επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και επιστροφή στην γραφή και όχι τόσο στην χρήση των tabletστις αίθουσες.

Nea2day.comΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

Οι δάσκαλοι στην Σουηδία έχουν αρχίσει και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα τυπωμένα βιβλία, τον ήσυχο …