Θεατρική ομάδα για παιδιά 8 μέχρι 14 χρονών.

Nea2day.comEVENTS, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

Τη λειτουργία θεατρικής ομάδας για παιδιά ηλικίας 8 μέχρι 14 ξεκινάει το Γυναικείο Τμήμα της Κοινότητάς μας …